Aplikuj

  1. Zgłaszam pomysł jako:

  2. Dane kontaktowe:

  3. Dlaczego chcesz wziąć udział w Inkubatorze? *
  Zależy nam, aby jak najlepiej poznać Twoją motywację do otworzenia Centrum 3R.

  4. Czy masz doświadczenie, które będzie pomocne w rozwijaniu pomysłu/inicjatywy? *
  Chcielibyśmy dowiedzieć się jakiej ścieżki edukacyjnej będziesz potrzebować, aby w pełni przygotować Cię do podjęcia inicjatywy rozwijanej w Inkubatorze.

  5. Z jakimi podmiotami w lokalnej społeczności podejmujesz lub mógłbyś/mogłabyś podjąć współpracę? *
  Promujemy współprace międzysektorowe. Pokaż, że masz wsparcie i zaangażujesz w swój pomysł inne podmioty.

  6. Jak oceniasz gotowość lokalnej społeczności do działań w tym zakresie? Dlaczego? *
  Opowiedz nam, jaki stosunek do takich aktywności mają mieszkańcy. Czy będą potrzebować akcji i wydarzeń wprowadzających w temat, czy istnieje już świadomość znaczenia działań na rzecz klimatu.

  7. Czy masz już pomysł na inicjatywę do zrealizowania w ramach inkubatora? *

  8. Jaki obszar będzie wspierała Twoja inicjatywa? *

  9. W jaki sposób zdiagnozujesz potrzebę lokalnej społeczności (z obszaru 3R, edukacji, komunikacji wśród lokalnych przedsiębiorstw i mieszkańców), którą może rozwiązać projekt, który podejmiesz?

  10. Do kogo będzie skierowana Twoja inicjatywa? *
  Wskaż odbiorców Twojego pomysłu.

  dziecidorośli mieszkańcyseniorzyosoby niepełnosprawnelokalni przedsiębiorcy

  11. Opisz pomysł na swoją lokalną inicjatywę. *
  Będziesz mógł/mogła ją zmieniać i dopracować w trakcie inkubacji.

  12. Skąd dowiedziałeś/aś się o Inkubatorze?