Niemal wszyscy Polacy deklarują segregowanie odpadów. Czemu więc jakość odbieranych surowców jest tak niska?

Niemal wszyscy Polacy deklarują segregowanie odpadów. Czemu więc jakość odbieranych surowców jest tak niska?

Wszystko to przez niewystarczającą znajomość zasad segregacji, wybiórczość i brak jednolitego systemu edukacji.