Plastik nie do pieca, piec nie do plastików – kampania informacyjna Plastics Europe Polska