Konferencja 3R [Reduce-Reuse-Recycle] Nowe partnerstwa, nowe działania – zmiana dzięki lokalnej międzysektorowej współpracy. Rejestracja ruszyła!

22 listopada 2021 zapraszamy na konferencję rozpoczynającą Tydzień 3R, który jest częścią Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction – EWWR). Wspólnie z ekspertami pokażemy nowe podejście do budowania wartościowych lokalnych partnerstw, potrzebnych, by realizować zasadę 3R. Zaprezentujemy przykłady z Polski i ze świata, potwierdzające, jak mogą wyglądać wartościowe partnerstwa przekładające się na skalę działań.

Udział jest bezpłatny.

Zarejestruj się!